Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Uterum i Vejbystrand

Inventa Skjutdörrssystem AB
Org.nr: 556840-8768
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och handel med skjutdörrar för uterum och vinterträdgårdar.