Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Uterum i Smålandsstenar

LH Uterum & Glas AB
Org.nr: 556692-7447
Bolagets verksamhet ska vara att tillverka och försälja glasade aluminiumpartier till altaner, uterum, vinterrum och entrépartier, byte av isolerglas, byte och reparation av bilglas, nytillverkning och reparation av blyf ...
LH Uterumspartier HB
Org.nr: 969670-5103
Glasning av aluminium profiler till uterum. Renovering av fönster, omkittning.