Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Uterum i Råneå

Förädling i Norrbotten Snickeri AB
Org.nr: 556574-0726
Bolagets verksamhet är tillverkning och försäljning av fönster, fönsterdörrar i trä, glas och aluminium, utemöbler, uterum i trä, rammontage, äga och förvalta fastigheter, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamh ...