Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Uterum i Göteborg

Rapio AB
Org.nr: 556920-8605
Bolaget ska bedriva handel med byggmaterial av trä, glas och aluminium, i huvudsak till uterum samt bedriva därmed förenlig verksamhet.