Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Uterum i Flen

Centralglas AB
Org.nr: 556860-2709
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva glasmästeriverk- samhet med inglasning av uterum samt försäljning och uppmontering av markiser jämte därmed förenlig verksamhet.