Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Uterum i Fjälkinge

Fjälkinge Byggservice AB
Org.nr: 556269-4082
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, byggnadsreparationer samt uppsättnig av uterum, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.