Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Uterum i Everöd

G.E. Handelshus AB
Org.nr: 556616-2664
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, värdepappershandel, tillverkning och försäljning av uterum, köp och försäljning av verktyg, verkstadsmaskiner och motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.