Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Uterum i Åsa

Fritidscenter i Åsa AB
Org.nr: 556893-3237
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med fritidsmöbler, fritidsartiklar, uterum, möbler, mattor, present- artiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fritidscenter i Åskloster AB
Org.nr: 556343-5618
Bolaget skall bedriva handel med fritidsmöbler, fritidsartiklar, uterum, möbler, mattor, presentartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.