Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Uterum i Älmeboda

Fönster Älmeboda AB
Org.nr: 556787-5868
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av fönster, dörrar och uterum samt byggnadsarbeten och därmed förenlig verksamhet.