Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Uterum i Alingsås

Kjellgren & Johannessons Bygg HB
Org.nr: 969730-7586
Bolaget skall bedriva nybyggnation av hus, renovering, tillbyggnader av hus, friggebodar, uthus, uterum, altaner.