Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Visby

Handell Wellness AB
Org.nr: 556848-0742
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom undervisning i vinkultur och gastronomi samt import och försäljning av vin. Undervisning, sjukvårdtjänster och konsultationer i hälso och sjukvårdsfrågor samt äga och förvalta akt ...
LAU Consulting AB
Org.nr: 556881-3165
Bolaget ska bedriva undervisning, utbildning, forskning inom idrott, medicin och hälsa samt medicinsk konsultation samt därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva ...
Lilla Bjers HB
Org.nr: 916425-5342
Konsthantverk, kalligrafi, jord- och skogsbruk samt undervisning. Gårdskrog, restaurang.
Natural AB
Org.nr: 556440-7905
Bolaget skall bedriva konsultationer och rådgivningstjänster avseende företagsledning och organisation, professionella företagskonsultationer, praktisk, upplevelsebaserad och teoretisk undervisning'utbildning och informa ...
Ögonspecialisten i Visby AB
Org.nr: 556391-6260
Bolaget skall bedriva läkarvård, undervisning, utveckling och forskningsarbete, inköp och försäljning av medicinsk litteratur samt utveckling och försäljning av gotländska produkter såsom skinn och garn även medicintekni ...