Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Växjö

Aktiebolaget Geranicum
Org.nr: 556281-0050
Bolaget skall bedriva undervisning, teknisk och ekonomisk konsultverksamhet, ävensom fastighetsvärdering, handel med fastigheter och värdepapper samt dämed förenlig verksamhet.
Ambré Läkartjänst AB
Org.nr: 556619-5300
Bolaget skall bedriva vårdverksamhet, undervisning samt att äga och förvalta konstföremål, aktier, fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
BiLiV AB
Org.nr: 556345-4270
Bolaget skall idka konsultation, rådgivning, psykoterapeutisk behandling, handledning och undervisning samt organisationsutveckling och scenframträdanden. Bolaget skall också äga, handla och förvalta värdepapper och fast ...
Carita & Co AB
Org.nr: 556969-6528
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av RUT-tjänster såsom läxläsning, undervisning, friidrottsutbildning samt övriga korttidstjänster jämte därmed förenlig verksamhet.
Chirurgia Wexionensis HB
Org.nr: 916420-9000
Undervisning, sjukvård, medicinsk forskning, utbildning.
Fornander Vård AB
Org.nr: 556977-9548
1. Hälso- och sjukvård samt barnhälsovård, med allmänmedicinsk inriktning. Folkhälsoarbete. 2. Företagshälsovård. Arbetslivsinriktad rehabilitering. 3. Undervisning inom hälso- och sjukvård, socialmedicin och företagshäl ...
Frenet Musik HB
Org.nr: 969693-0222
Försäljning av musikaliska varor och tjänster. Undervisning, fortbildning, underhållning, artisteri, musikproduktion samt angräns- ande verksamhet.
Kronobergspsykologerna AB
Org.nr: 556662-8052
Bolaget skall bedriva konsultation, rådgivning, psykoterapeutisk behandling, handledning, undervisning och handla med värdepapper samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Linnaeus University Development AB
Org.nr: 556308-6411
Bolaget skall förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kundskaper framt ...
Pierre Francois AB
Org.nr: 556682-8538
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva vårdverksamhet, undervisning samt därmed förenlig verksamhet.
Sandvalls Ord & Bild HB
Org.nr: 916526-1851
Föredrag, undervisning, skriva artiklar, försäljning av konst, handledning, konsultverksamhet inom vård, utbildning och sociala sektorn.
Starkpsyk HB
Org.nr: 969776-8050
Verksamheten innebär tävling och handel med travhästar, samt ev. uppfödning. Verksamheten inleds med inköp av del i travhästen Hasty Helene (15-1763). Hästen ska överlämnas till proffstränare och förväntas börja tävla 20 ...
Sverdén Konsult AB
Org.nr: 556272-0465
Bolaget skall driva galleri och konstförsäljning, arbetspykologisk konsultation och rådgivning, psykologisk behandling och undervisning, samt därmed förenlig verksamhet.