Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Vaxholm

Accédo Fons HB
Org.nr: 916607-7827
Bedriver psykoterapi, konsultation, handledning och undervisning inom området psykoterapi, psykologi och organisation.
Cortex MedKonsult AB
Org.nr: 556887-9224
Läkarpraktik, medicinsk konsultverksamhet , undervisning samt läromedelsförfattande.
CWMC Sweden AB
Org.nr: 556808-6697
Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, undervisning inom medicinskverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Fixarna i Vaxholm HB
Org.nr: 969724-2353
Datorinstallationer, inköpshjälp, datasäkerhet, IT-stöd, allmän problemlösning, enklare hantverkshjälp, guidning, föredrag, undervisning datoranvändning, dokumentation, fotografering, support.
GNI Global Net Information HB
Org.nr: 916605-8512
Informationsbehandling och webinformation. Naturmedicinsk behandling. Konsultverksamhet och undervisning inom hälsa och sjukvård. Försäljning av hälsokostprodukter.
Hartly Film AB
Org.nr: 556902-7625
Bolaget ska bedriva filmfotografering, filmklippning och redigering, filmproduktion, konsultverksamhet inom film, undervisning inom film, stillbildsfotografering, konstruktion av filmutrustning, filmutrustningsuthyrning, ...
Montessoriskolan i Vaxholm ek. för.
Org.nr: 769605-2492
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva undervisning och barnomsorg enligt Montessori-pedagogiken inom förskola, skola och fritidsverksamhet åt barn till föreningens med ...
VAXHOLMS HUSLÄKARE HB
Org.nr: 916643-6163
LÄKARMOTTAGNING OCH HEMBESÖK, UNDERVISNING, FÖRELÄSNINGAR, KLINISKA OCH MEDICINSKA UNDERSÖKNINGAR, FÖRFATTANDE AV MEDICINSKA ARTIKLAR
Vaxholms Vårdcentral AB
Org.nr: 556745-5919
Bolaget skall bedriva allmänmedicinsk och annan sjuk- och hälsovårdsanknuten verksamhet samt undervisning inom samma områden ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.