Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Varberg

Aktiebolaget Östra Vall
Org.nr: 556663-9935
Föremålet för bolagets verksamhet är: - konsultationer inom drift, ledning och försäljning främst inom IT-området - konsultationer inom dataprogram och mjukvaror - undervisning och handledning främst inom IT-området - av ...
Cellonova Sweden AB
Org.nr: 556640-0833
Bolaget skall bedriva konsultationer, forskning och utveckling samt föredrag och undervisning inom sjukvård och därmed förenlig verksamhet.
Cullhed Rehab AB
Org.nr: 556218-3219
Bolaget ska bedriva sjukgymnastik, rehabilitering, friskvård, preventiva insatser, undervisning och information inom dessa områden samt med dessa grenar förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper ...
Grantson Medical AB
Org.nr: 556762-9273
Föremålet för bolagets verksamhet är sjukvård och medicinsk forskning, medicinsk vård, rådgivning, forskning, undervisning, kongressbevakning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Göran Håkanson Consulting AB
Org.nr: 556619-4634
Bolaget skall bedriva rådgivning, undervisning och författarskap rörande management, finansfrågor och export samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Hallberg Service AB
Org.nr: 556899-6846
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet, data- och IT-verksamhet, undervisning och föreläsning inom hälso- och sjukvård och inom data- och IT, handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Leva Mera AB
Org.nr: 556686-1406
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom undervisning, kommunikation, konflikthantering, etik- och empatiutveckling, ledarskap samt handledning och coaching för enskilda och grupper, kulturell verksamhet främst inom mu ...
OMKOD AB
Org.nr: 556753-2717
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet samt konsult-, föreläsning-, undervisning- och utbildningsverksamhet därav. Bolaget skall även tillhandahålla IT-tjänster inom hälsa och sjukvårdsbranschen samt därmed ...
Urbane Guerilla KB
Org.nr: 969698-5770
Formgivning, grafisk design, webbdesign, undervisning, konstnärlig verksamhet såsom framställning av bilder ex. foto, illustration, målningar med flera tekniker, inkl. databildsbehandling, textil produktion och scenograf ...