Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Tyresö

BackYouUp AB
Org.nr: 556417-4273
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hälso- och sjukvård inom kiropraktik, rehabilitering, förebyggande friskvård och därmed förenlig verksamhet. Dessutom kommer firman att bedriva vägledning och undervisning ...
BERGMAN & CO UNDERVISNING & KONSULTATION KOMMANDITBOLAG
Org.nr: 916599-1358
KONSULTATIV VERKSAMHET INOM DE BETEENDEVETENSKAPLIGA, SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA COH SPRÅKLIGA OMRÅDENA SAMT UNDERVISNINGSVERKSAMHET
Blistar AB
Org.nr: 556921-8984
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet såsom datakonsult, webdesign, detaljhandel med mineraler, kläder, inredningartiklar, smycken och antikviteter, undervisning i klassisk dans samt catering.
Dr Fridblom konsult AB
Org.nr: 556879-6634
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, konsultation, behandling, undervisning, forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Eidos HB
Org.nr: 969609-3815
Undervisning och kursverksamhet inom förebyggande hälsovård.
Elektro J. Shields AB
Org.nr: 556895-3110
Aktiebolagets verksamhet ska vara att erbjuda tjänster inom elinstallationer, belysningsdesign, undervisning, teknisk konsultation samt besiktning och därmed förenlig verksamhet.
Energikällan i Stockholm AB
Org.nr: 556342-0420
Bolaget skall inom byggnadsbranchen utföra konsutruktioner, bedriva handel, tillverkning, installationer, undervisning och information ävensom äga och förvalta fastigheter samt handla med och förvalta värdepapper jämt dä ...
L & L Ledarutveckling HB
Org.nr: 969683-3970
Ledarutveckling inom idrott, skola och företagsverksamhet innehållande: gruppp och teambuilding, strategisk planering, undervisning, konsultering och rådgivning, idrottspsykologi och coaching, management, internationellt ...
Lages Weathering Lage Larsson AB
Org.nr: 556435-9858
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av marin utrustning och undervisning inom meteorologiområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Lyberg Survey Quality Management AB
Org.nr: 556822-6855
Bolget ska tillhandahålla tjänster inom undervisning samt upp- dragsforskning på konsultbasis inom statistik- och verksamhetsutvecklingsområdena, bedriva litterär verksamhet inom samma områden, äga och förvalta fast och ...
Porwit & Edgel Consulting HB
Org.nr: 969743-5528
Byggkonsult, bygg och renovering, engelsk granskning och översättning, medicinska konsultationer och undervisning, datasupport.
Speldosan AB
Org.nr: 556168-2922
Bolaget skall bedriva musikverksamhet i form av livespelningar, studiospelningar, undervisning samt övrig musikproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
Stellan Björk KB
Org.nr: 969609-2858
Ekonomijournalistik och annan journalistik. Konsultverksamhet, management samt undervisning inom ovanstående område.
Techno Care Sweden HB
Org.nr: 969697-6977
Undervisning och konsultverksamhet inom vård och teknik.
Träffgatan fastigheter AB
Org.nr: 556988-8349
Bolaget ska inom byggbranschen utföra konstruktioner samt bedriva handel, tillverkning, installationer, undervisning och information ävensom äga och förvalta fastigheter samt handla med värdepapper jämte därmed förenlig ...
Tysklinds el konsult i Stockholm AB
Org.nr: 556352-9113
Bolaget skall inom byggnadsbranschen utföra konstruktioner, bedriva handel, tillverkning, installationer, undervisning och information ävensom äga och förvalta fastigheter samt driva handel med och förvaltning av värdepa ...
Tysklinds i Stockholm AB
Org.nr: 556320-2794
Bolaget skall inom byggnadsbranschen utföra konstruktioner, bedriva handel, tillverkning, installationer, undervisning och information ävensom äga och förvalta fastigheter samt driva handel med och förvaltning av värdepa ...