Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Tumba

Allticare AB
Org.nr: 556599-4612
Bolaget skall bedriva försäljning av varor och tjänster, IT och multimedia inom hälso-, sjuk och friskvård, konsultationer och undervisning inom ovanstående. Komplementär och alternativ medicin, fysioterapi, manuell medi ...
Cyanogruppen AB
Org.nr: 556909-9376
Aktiebolaget ska bedriva utvärdering, rådgivning, planering, genomförande och eller undervisning inom områdena toxikologi, hälsorisker och läkemedelsutveckling, eller inom närbesläktade områden.
Lunaventure AB
Org.nr: 556726-7595
Aktiebolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt förvalta, äga, köpa och sälja, belåna aktier, andra värdepapper och värdehandlingar och lös egendom, bedriva kapitalförvaltning och finansieringsverksamhet (d ...
Proped KB
Org.nr: 969659-2618
Konsult, uppdragsverksamhet inom undervisning, samt handledning inom psykiatri.