Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Torslanda

Dill Holding AB
Org.nr: 556636-2249
Bolaget skall bedriva undervisning och utveckling av företagens personal med inriktning på individens utveckling fysiskt och psykiskt, organisationsutveckling, marknadsföring samt äga och förvalta fast egendom och värdep ...
FoMe AB
Org.nr: 556782-3173
Bolaget ska bedriva konsultation och undervisning inom medicinområdet samt konsultation inom fordon'fordonskomponenter och inom skogsbruk samt idka därmed förenlig verksamhet.
Human Resource Biten AB
Org.nr: 556629-6579
Föremålet för bolagets verksamhet är att stödja ledare i små- och medelstora företag i personalfrågor, ledning och genomförande av arbete som fastställer, aktiverar och säkerställer positioneringar för verksamheter, unde ...
NO Marcelind AB
Org.nr: 556529-2306
Bolaget skall bedriva handel, främst genom nätverksförsäljning av miljöteknikprodukter såsom städmaterial och tvättmedel samt naturprodukter, t ex kosttillskott, samt nätverksförsäljning inom t ex data och telefoni. Bola ...
P och C. Pettersson i Hjuvik AB
Org.nr: 556443-4982
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, byggverksamhet, konsultverksamhet och undervisning inom sjuk- och friskvård samt handel med värdepapper och härtill förenlig verksamhet.
Psykologkonsult Lennart Lundin AB
Org.nr: 556812-7590
Bolaget ska bedriva undervisning, handledning och konsultation i psykosociala frågor samt därmed förenlig verksamhet.
Roborobo Nordic AB
Org.nr: 556879-3920
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av robotar och maskiner såsom robotmaskiner för användning i undervisning, utbildning och forskning, robotmaskiner för användning i sammansättning av maskiner eller i till ...