Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Sundbyberg

Barnens Framtida Förskola i Sverige AB
Org.nr: 556988-4652
Bolaget skall bedriva omsorg och undervisning av barn, utbildning av personal, utgivning och försäljning av läromedel samt därmed förenlig verksamhet.
Fridman Bengtsson AB
Org.nr: 556953-0784
Bolaget ska bedriva medicinsk verrksamhet inom gynekologi, obstetrik, idrottsmedicin, friskvård, mental träning, öron-, näs- och halssjukdomar samt hörsel och foniatri (röstsjukdomar). Klinisk verksamhet, undervisning, r ...
N & P Medicinsk Konsult HB
Org.nr: 969692-3375
Medicinsk konsultverksamhet inom forskning och utveckling. Utbildning och undervisning. Produktion av läromedel.
Näsmark Rehab AB
Org.nr: 556998-9808
Aktiebolaget ska bedriva sjukgymnastik, undervisning och utbildning inom hälsa och sjukvård, samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Olle Qvarnström AB
Org.nr: 556969-2923
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet rörande informationsteknologi, management, organisation, företagsledning, kapitalförvaltning och värdepappershandel. Utöver det ska bolaget också bedriva författa ...