Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Skövde

Hörselmedicin i Skaraborg HB
Org.nr: 916901-8133
Klinisk verksamhet inom de mediciniska specialiteterna hörselrubbningar och öron-, näs- och halssjukdomar. Undervisning och utvecklingsarbete inom samma specialiteter. Verksamhet gentemot försäkringskassan m fl instituti ...
M Markevind AB
Org.nr: 556799-3042
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkarmottagning, psykoterapi, handledning och undervisning inom psykiatri och sexologi samt bedriva coaching inom arbetsmarknadsområdet och utföra tjänster avseende markna ...
Mediapoolen Västra Götaland AB
Org.nr: 556601-4741
Via sin försäljning kunna tillgodose behovet av kvalitativa produkter för mediepedagogisk undervisning. Kraftfull resurs för kompetensutveckling med fokus på praktisk mediepedagogisk metodik. Utveckla det mediepedagogisk ...
Mia Skola AB
Org.nr: 556741-0807
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva undervisning inom grundskola, särskola och gymnasium samt därmed förenlig verksamhet.
Min Veterinär i Skaraborg AB
Org.nr: 556836-8426
Bolaget ska bedriva djursjukvård, friskvård för djur, utbildning och undervisning, värdepappershandel samt annan därmed förenlig verksamhet.
Spotpix AB
Org.nr: 556790-7125
Bolagets verksamhet skall vara juridisk rådgivning, undervisning inom hälso- och sjukvård, bemanningstjänser inom transport- sektorn, fotografering och försäljning av bilder, design av hemsidor, handel med fast och lös e ...