Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Östersund

Data Collection Östersund AB
Org.nr: 556842-1910
Föremålet för bolagets verksamhet är systemutveckling rörande system för datainsamling i forsknings- och utbildningsverksam- heter och systemutveckling rörande datainsamling via mobila enheter, försäljning av mjukvara vi ...
Flexor Medicin AB
Org.nr: 556934-5829
Aktiebolaget ska bedriva läkartjänster, skogsförvaltning, utbildning- undervisning och forskningsuppdrag inom medicin, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Hans-Gunnar Nilsson AB
Org.nr: 556341-5255
Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla konsulttjänster till konsumenter och allmänheten i byggfrågor, att bedriva undervisning och kursverksamhet för byggsektorn. Verksamheten ska också vara att äga och för ...
KBT - Psykolog Niclas Almén AB
Org.nr: 556742-5433
Bolaget ska bedriva psykoterapi, undervisning, psykologisk konsultation till individer, grupper och organisationer samt därmed förenlig verksamhet.
Mebax HB
Org.nr: 916590-1639
Medicinsk konsultverksamhet, bl a undervisning och fritidsläkarmottagning samt förvaltande av egna patent och mönsterskydd.
Miun Holding AB
Org.nr: 556884-4749
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploaterin ...
Musikbolaget i Jemtland KB
Org.nr: 969730-0235
Köpa och sälja musikunderhållning, musikinstrument'tillbehör'noter'notarrangemang'undervisning i musik, anordna festevenemang och därmed förenlig verksamhet.
Sandegård Ortopedi AB
Org.nr: 556779-1313
Bolaget ska tillhandahålla sjukvårdstjänster i ortopedisk öppenvårdskirurgi, intyg, undervisning, utveckling av medicinska produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Santosha AB
Org.nr: 556910-4176
Aktiebolaget ska bedriva: - konsultverksamhet inom ekonomi, affärsengelska (undervisning, översättning, skrivande), kommunikation och ledarskapsutbildning.- bedriva import, export, tillverkning, marknadsföring och försäl ...
Styrkebaserad i Sverige AB
Org.nr: 556852-4374
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster avseende organisations- utveckling, affärsutvecklingstjänster, utbildningstjänster, utbildning samt undervisning samt därmed förenlig verksamhet.