Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Lerum

Dalslands Gymnasium AB
Org.nr: 556589-9142
Bolaget skall bedriva undervisning företrädesvis på gymnasienivå och därmed förenlig verksamhet.
Devis HB
Org.nr: 969694-0411
Kompetensutveckling och undervisning.
EuroObjects AB
Org.nr: 556526-5435
Bolaget skall producera och förmedla mjukvaruobjekt inom den eurpeiska gemenskapen. Bolagets verksamhet skall även vara att utföra konsulttjänster inom informationsteknologi och EU-relaterade uppgifter, EU-bidrag. Bolag ...
Fronesis Omvårdnad HB
Org.nr: 969648-6209
Omvårdnad samt undervisning och konsultverksamhet (inkl. framställning av läromedel) i omvårdnad.
Gran - Skog HB
Org.nr: 916894-6268
Bolaget skall bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet inom trädgårdsmiljö och anläggning samt undervisning med specialpedagogisk inriktning inom kostrådgivning, personlighetsutveckling, hälsa och friskvård.
Pedagogisk Information AB
Org.nr: 556063-0336
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet samt låta producera och eller försälja produkter, i samtliga fall med anknytning till i främsta rummet undervisning, public relations och reklam.
Petré Management AB
Org.nr: 556947-2755
Bolaget skall utveckla och utbilda ledningsgrupper och individer inom ledarskap och organisationsutveckling, marknadsföring, bedriva undervisning och utveckling av företagens personal med inriktning på individens utveckl ...