Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Landskrona

Den Gula Kejsarens Klinik HB
Org.nr: 969714-6695
Komplementär medicinsk behandling, undervisning i komplementärmedicin, försäljning av hälsoprodukter.
Göran Bengtsson Media AB
Org.nr: 556328-0774
Bolaget skall bedriva import, export, försäljning av bildmaterial och fotografiska artiklar. Medicinsk forskning, undervisning, praktik samt konsultverksamhet. Handel med fastigheter och värdepapper.
Konserveringsateljé Syd AB
Org.nr: 556428-3496
Bolaget skall bedriva konservering och restaurering av konst: konsultation, undervisning, inventering i konst & konserveringsfrågor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga samt förvalta fast egendom.
Landskrona Vuxenutbildning HB
Org.nr: 969733-6262
Utbildning'undervisning av vuxna.
MAJK AB
Org.nr: 556311-2258
Bolaget skall bedriva praktisk anestesiverksamhet, undervisning inom anestesi och intensivvård, uppfödning, utbildning och försäljning av ridhästar, konsultation inom agrar sektor samt handel med värdepapper ävensom idka ...
Manne Bretz AB
Org.nr: 556348-3154
Bolaget skall bedriva undervisning, forskning och konsultationer inom medicinsk verksamhet, handel med värdepapper, konst och antikviteter, äga och förvalta fastigheter samt kennel och hundverksamhet och därmed förenlig ...
Nosco AB
Org.nr: 556657-9743
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet, utbildning och service med inriktning affärsutveckling, ekonomi och datorteknik samt därmed förenlig verksamhet. Försäljning av mjukvara, hårdvara, förbrukningsmateria ...
SaltSegling KB
Org.nr: 969742-8408
Bolaget ska bedriva rådgivning och undervisning, segling, hamnverksamhet, uthyrning av främst båtplatser samt produktion och försäljning av kurser, föredrag, arrangemang, litteratur, texter och bilder främst inom det mar ...
Øzone Solutions AB
Org.nr: 556977-1628
Föremålet för bolagets verksamhet är kultur, nöje och fritid. Bolaget ska erbjuda rådgivning och kreativa lösnigar inom musik och produktion, media och radio, marknadsföring och PR, projekt, nätverk, event och rådgivning ...