Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Kullavik

AB Orto-Ofto Neumann
Org.nr: 556721-0678
Bolaget ska bedriva verksamhet genom: utföra medicinsk behandling samt tillhandahållande av kurser och undervisning i medicinska ämnen, utveckling av kirurgiska och medicinska produkter, travverksamhet (uppfödning, träni ...
Edent AB
Org.nr: 556855-7572
Aktiebolaget ska bedriva forskning, utveckling, undervisning, behandling och försäljning av produkter inom medicinsk'odontoligisk rekonstruktiv kirurgi.
EG Medical AB
Org.nr: 556324-3053
Aktiebolaget ska bedriva läkar- och sjukgymnastverksamhet, undervisning inom sjukvård, forsknings- och utvecklingsarbete inom sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
Gothenburg Translation Service AB
Org.nr: 556846-0561
Bolaget ska bedriva språktjänster (översättning, tolkning, undervisning, guidning), språkresor, VIP-tjänster för affärsmän på besök (hämtning på flygplatser, guidning, tolkning, översättning under deras vistelse, studieb ...
KBet Mefaco
Org.nr: 916835-2152
Medicinsk konsultation och undervisning samt därmed förenliga verksamheter.
Kölby Plastikkirurgi AB
Org.nr: 556914-2655
Hälso- och sjukvård Undervisning, föreläsning, läxhjälp, redaktionellt arbete.
Lundholms Sjukvård och medicinsk utveckling AB
Org.nr: 556408-6386
Bolaget skall bedriva sjukvård, sjukgymnastik, konsultverksamhet inom medicinsk teknik, undervisning i sjuk- och hälsovårdsfrågor, handel med värdepapper, reklam, mediaproduktion, informationsteknologi, fastighetsförvalt ...
MandMax AB
Org.nr: 556646-4268
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, undervisning, behandling och försäljning av produkter inom medicinsk'odontologisk rekonstruktiv kirurgi, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ortholind AB
Org.nr: 556304-7397
Bolaget skall bedriva frisk-, sjuk- och företagshälsovård och därmed förenlig verksamhet, bedriva medicinsk forskning, informations- och publikationsverksamhet samt bedriva och medverka till teknisk-medicinsk utveckling ...
Rebecka Beckman Produktion AB
Org.nr: 556691-1334
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom mediasektorn- TV, film, musik, underhållning, information och PR. Bolaget ska även bedriva undervisning, förhandling och agentverksamhet samt TV- och filmproduktion inom hela me ...
Westcoast Academy AB
Org.nr: 556779-4614
Bolaget skall bedriva verksamhet inom konsulttjänster inom sjöfart, tillhandahållande av kurser och undervisning i maritima ämnen, charterverksamhet med fartyg samt därmed förenlig verksamhet.