Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Kristianstad

A & A Läkarservice i Kristianstad AB
Org.nr: 556282-0638
Bolaget skall bedriva läkarpraktik, forskning och undervisning inom psykiatri, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Arcana Consulting AB
Org.nr: 556826-2041
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva undervisning, forskning, metod- och produktutveckling inom områdena odontologi, fysik och mätteknik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Arcana Research AB
Org.nr: 556268-0388
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva undervisning, forskning, metod- och produktutveckling inom områdena odontologi, fysik och mätteknik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Artness HB
Org.nr: 969691-8466
Konstnärlighet verksamhet, undervisning, hälsa och sjukvård, tele marketing, hästavel, Bed and Breakfast, och därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom nämnda områden. Förvaltning av fast och lös egendom.
B & A Medical AB
Org.nr: 556741-2035
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet, undervisning inom somatisk och psykiatrisk vård, samtalsbehandling, rådgivning, terapi, handledning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även att äga och förvalta värdepap ...
HBET FORTUNA MEDICIN OCH TEKNIK
Org.nr: 916774-7147
Medicinska tjänster och undervisning samt handel, uthyrning, tjänster och utbildning inom flygsportbranschen. Handel och tjänster inom området flygsport'privatflyg.
HBet Peter Linnés Läkartjänst
Org.nr: 916752-7044
Medicinsk konsultverksamhet, undervisning, foto- och videodokumentation samt företagshälsovård
Hela Ditt Jag AB
Org.nr: 556459-7606
Bolaget skall bedriva undervisning, information, databehandling samt försäljning av produkter, allt inom hälso- och sjukvårdsområdena jämte därmed förenlig verksamhet.
Högskolan Kristianstad Holding AB
Org.nr: 556648-0181
Bolaget skall förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kundskaper framt ...
Kompetensen i Kristianstad AB
Org.nr: 556982-6976
Bemanning av kompetenta konsulter inom yrkesspecifika områden till privata och offentliga kunder med inriktning hälsovård, undervisning och teknik. I samarbete med andra bemanningsföretag eller genom direkt kontakt med k ...
Kristianstad Kliniken HB
Org.nr: 916754-3157
Läkarpraktik och medicinsk undervisning samt dokumentation
Lejonskolan AB
Org.nr: 556645-6348
Bolaget skall bedriva undervisning enligt skolverkets riktlinjer, veckoskolhemsverksamhet, konsultationer inom skola och undervisning samt därmed förenlig verksamhet.
Medikus Linné AB
Org.nr: 559021-7856
Förmålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkarpraktik, skönhetsingrepp, undervisning och kursverksamhet inom hälso- och sjukvård, företags- och skolhälsovård samt investera i och förvalta värdepapper och därmed fö ...
NiMedkonsult AB
Org.nr: 556418-4652
Bolaget skall bedriva läkarpraktik, undervisning och kursverksamhet inom hälso och sjukvård samt investera i och förvalta värdepapper.
ORANA AB
Org.nr: 556353-3966
Bolaget skall bedriva hem för vård och boende, handledning för vårdhem och instutitioner, undervisning, installation och försäljning av ridhusbevattningar samt övriga VVS-tjänster, bedriva hästuppfödning, ridutbildning, ...
Orana Kristianstad AB
Org.nr: 556714-8878
Bolaget skall äga och förvalta aktier, utveckling av hem för vård och boende samt handledning för sådan verksamhet hos vårdhem och andra institutioner. Bolaget skall aktivt stödja Beteende- terapeutiska Förening med utve ...
Orana Vård & Omsorg Holding AB
Org.nr: 559012-0159
Bolaget ska äga och förvalta aktier, utveckling av hem för vård och boende samt handledning för sådan verksamhet hos vårdhem och andra institutioner. Bolaget ska aktivt stödja beteende- terapeutisk förening med utvecklin ...
Träd&Gård i Söder AB
Org.nr: 559028-0284
Trädgårdsarbete inkl beskärning och fällning av träd och därmed förenlig verksamhet. Enklare fastighetsunderhåll (ej nybyggnad) inkl måleriarbete och därmed förenlig verskamhet. Undervisning i såväl praktik som teori ino ...
Videboken AB
Org.nr: 556961-6716
Bolaget ska bedriva produktion inom biodling, som till exempel honungs- och pollenproduktion, pollineringsuppdrag samt drottningodling. Vidare ska bolaget bedriva konsultverksamhet inom områden som specialpedagogik och u ...