Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Knivsta

Atek Mark & Miljö AB
Org.nr: 556633-0303
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende geoteknik, grundläggning, mark- och miljöteknik, utbildning och undervisning inom mark- och miljöteknik. Projektledning inom väg- och vattenbyggnad samt därmed förenlig ve ...
D.Tomic Consulting AB
Org.nr: 556830-7028
Bolaget ska bedriva undervisning och konsultation inom tandvård samt bokföring och därmed förenlig verksamhet.
East-West Service HB
Org.nr: 916673-0128
Internationell kontaktförmedling, tolkning, översättning, publicistik, konsultverksamhet och undervisning. Handel, import och export av konst- och hantverksprodukter, undervisnings- och kontorsmateriel med tillhörande u ...
HBet Kjelssons Familjebolag
Org.nr: 916594-5214
Ovulationsmetoden (Billings) för naturlig familjeplanering. Medicinsk behandling och rådgivning samt textila arbeten. Undervisning och konsultativ verksamhet på nämnda områden.
Renlund Psykologverksamhet och Bild HB
Org.nr: 916671-7745
Psykologverksamhet (undervisning-, handledning-, rådgivning- och behandlings- verksamhet).