Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Jönköping

Bjerke Kunskap HB
Org.nr: 969762-6944
Konsultuppdrag såsom föreläsningar, undervisning och projekt.
DermaDoc Kuylenstierna AB
Org.nr: 556638-8855
Bolaget skall bedriva läkarmottagning och dermatologisk verksamhet inkluderat laserbehandlingar och viss kirurgi. Huvudsakligen kosmetiskt dermatologiskt inriktat, gällande såväl forskning som undervisning inom detta omr ...
Dr Letterfors & EDUMEDIX AB
Org.nr: 556730-2632
Aktiebolaget skall bedriva undervisning och konsultverksamhet inom medicin och alternativ medicin, bedriva forskning, import och handel med kosmetika, naturkostmetika, naturmedel, natur- läkemedel, medicinska- och hygien ...
Expand your brand Sweden HB
Org.nr: 969655-5045
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskap, verksamhetsutveckling, undervisning och juridik.
Femkes Holding AB
Org.nr: 556719-7271
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, köp inklusive import, försäljning och utskänkning av öl och andra alkoholhaltiga drycker, utskänkning av mat och dryck i övrigt, annons och reklamverksamhet, telekommu ...
JFL Lagerqvist AB
Org.nr: 556733-1334
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvård, friskvård, förekommande arbetsuppgifter på privatsjukhus, undervisning och föredrag på högskole- och gymnasienivå, konferens- och mötesarrangemang, sömmerskeverksamhet samt därmed ...
Kabalkonsult AB
Org.nr: 556335-9388
Bolaget skall bedriva företagshälsovård, hälso- och sjukvård, undervisning, forskning, informations- och konsultverksamhet inom ovan nämnda områden samt äga och förvalta aktier, fast och lös egendom, bedriva handel med f ...
Millton Merit HB
Org.nr: 969676-2716
Webdesign. Konsultverksamhet inom socialt arbete. Undervisning inom IT.
Mårdskog & Lindkvist Försäljning AB
Org.nr: 556697-0959
Bolaget skall bedriva handel med livsmedel, förnödenheter och maskiner för livsmedelsbranschen, transport, emballering och förvaring av varor, fastighetsförvaltning och uthyrning av fastigheter, design och utveckling av ...
Neuropsykologi Birgitta Pålhagen AB
Org.nr: 556894-3970
Bolaget skall bedriva läkarpraktik, medicinsk konsultverksamhet, undervisning, forskning och utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvårdssektorn, systemutveckling, programmering, ägande och förvaltning av fast egendom, h ...
Oftakon AB
Org.nr: 556573-3069
Bolaget skall bedriva oftalmologisk konsultverksamhet, undervisning i oftalmologi och handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Pixondu AB
Org.nr: 556724-5708
Bolaget ska bedriva utbildning inom foto genom undervisning och produktion av läromedel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Reason AB
Org.nr: 556304-5045
Bolaget skall bedriva mediaproduktion, konsultverksamhet inom områdena ekonomi, administration, marknadsföring, undervisning, resurssupport, fastighet och bygg samt förvalta och handla med fastigheter och värdepapper sam ...
RR doc AB
Org.nr: 559010-6513
Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av legitimerade läkare, konsultverksamhet inom sjukvården, undervisning, forskning inom sjukvård, handel med värdepapper, fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Skoglund konsult i Jönköping AB
Org.nr: 556835-1521
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster och undervisning inom medicin och arkitektur, handel med fritids- artiklar samt förvaltning av värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Solviks KB
Org.nr: 916523-7273
Ägande och förvaltning av fastigheter, finansiering och uthyrning, hälso- och sjukvård jämte undervisning, information och konsultverksamhet.
Solvikshälsan i Jönköping AB
Org.nr: 556247-6118
Bolaget skall bedriva företagshälsovård, hälso- och sjukvård jämte undervisning, forskning, informations- och konsultverksamhet, äga och förvalta fast egendom och värdepapper, finansiering och uthyrning dock ej sådan ver ...
Wennerbergs PARTITUR AB
Org.nr: 556364-4722
Bolaget skall bedriva musikverksamhet såsom produktion av musik, försäljning, undervisning samt därmed förenlig verksamhet, handel och förvaltning av värdepapper.
Åsame Sports AB
Org.nr: 559032-3605
Professionell triathlet med försäljning av tjänster såsom föreläsning, utbildning, undervisning, prestation och företagsexponering.