Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Johanneshov

Art Director Anna Ågren AB
Org.nr: 556928-4945
Bolaget skall bedriva art director inom magasin, media och reklam. Grafisk formgivning av trycksaker, böcker, logotyper, profilprogram samt undervisning och all därtill hörande verksamhet.
BILL CARLSSON KONSULT KB
Org.nr: 916586-4845
Utbildning, undervisning, odontologisk behandling samt inköp och försäljning av lös och fast egendom. Utbildning, undervisning, odontologisk behandling samt inköp och försäljning av lös och fast egendom. Dessutom naprapa ...
Blomkvist Text & Undervisning HB
Org.nr: 969727-8647
Företaget kommer att erbjuda tjänster i form av föreläsningar, kurser och utbildning inom teknik & humaniora samt språkkonsulttjänster typ textutformning, textbearbetning, språkvård, språkrådgivning, föreläsningar & kurs ...
Globen Naprapati och Equiterapi Mia Thuresson AB
Org.nr: 556359-2640
Föremålet för bolagets verksamhet är utbildning, undervisning, naprapatbehandlingar och odontologisk behandling inonm tandvårdsyrket, köp och försäljning av konst, aktier och hästar samt tillridning av hästar och därmed ...
HBET PUNCHLINE - PRODUKTION
Org.nr: 916621-0121
MANUS- OCH TEATERPRODUKTION, FILM- OCH VIDEOPRODUKTION, ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING FÖR TEATER, FILM, VIDEO OCH TELEVISION OCH PRESS, UNDERVISNING OCH PEDAGOGISKT ARBETE
Konstruktus AB
Org.nr: 556765-4933
Bolaget ska bedriva konsulterande och innovativ verksamhet inom produktkonstruktion, -design och -utveckling, undervisning, föredragsverksamhet och framtagning av undervisningsmaterial, tillverkning, förpackning och förs ...
Kre Bygg AB
Org.nr: 556457-4431
Föremålet för bolagets verksamhet är tandläkarepraktik, tobaksrörelse, spel samt byggverksamhet, framställning av och med kemikalier, konsultverksamhet inom ekonomi, handel med aktier och andelar samt därmed förenlig ver ...
Kulturskolan Raketen AB
Org.nr: 556548-4796
Bolaget ska bedriva en friskola med inriktning på undervisning och omsorg för barn i åldrarna från 6 år upp till 9:de klass.
M & U Globen AB
Org.nr: 556437-2463
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med hårvårds- produkter, undervisning inom hårvård och skönhetsbehandling och därmed förenlig verksamhet.
Margareta McKenna AB
Org.nr: 556874-5730
Bolagets verksamhet ska vara språklig tolkservice, översättningsservice, utbildning och undervisning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva finansiell verksamhet dock ej sådan verksamhet som avses i ...
Neuromedicin Sven Pålhagen AB
Org.nr: 556505-4276
Bolaget skall bedriva läkarpraktik, medicinsk konsultverksamhet, undervisning, forskning och utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvårdssektorn, systemutveckling, programmering, ägande och förvaltning av fast egendom, h ...
Phoca Musikproduktion HB
Org.nr: 969718-6766
Muaikproduktion. Utförande av musikertjänster samt undervisning och utbildning.
Plunge AB
Org.nr: 556708-7266
Företaget utvecklar förmågan att lära och leda lärande på arbetsplatsen: Undervisning, processledning och handledning i organisations- och konsultutveckling samt ledar-och medarbetarutveckling.
Scandinavian Sunpower Sol & Bio AB
Org.nr: 556401-0402
Bolaget ska bedriva försäljning, utveckling, konsulting, undervisning bland annat inom energiområdet. Konsulting inom andra branscher. Ägande och förvaltning av fast och lös egendom samt att idka därmed sammanhängande ve ...
Vårdbolaget K.S Malmlöf Handelsbolag
Org.nr: 969614-5854
Läkarjourverksamhet, undervisning rörande allmän praktisk läkarverksamhet samt förvaltning av fastigheter och värdepapper.