Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Järna

MGL Konsult HB
Org.nr: 969658-0043
Företaget bedriva undervisning och konsultverksamhet främst inom vård och omsorg.
MMBO Sverige AB
Org.nr: 556780-5758
Bolaget skall -Bedriva verksamhet för barn ungdom och vuxna med inriktning på vård och stöd daglig verksamhet samt undervisning. - Äga och förvalta fastigheter samt lös egendom. - Bedriva förädling, utveckling, tillve ...
Målargården AB
Org.nr: 556561-2842
Bolaget skall bedriva verksamhet för barn, ungdom och vuxna med inriktning på vård, behandling, daglig verksamhet, undervisning, erbjudandet av konsulttjänster samt idka övrig därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äv ...
Retort AB
Org.nr: 556921-1906
Aktiebolaget skall bedriva undervisning, rådgivning, utredningar, projektledning, egen utveckling, och förvaltning inom forskningsintensiva brancher såsom läkemedel, bioteknik, medicinteknik, kemi, miljö, och nanoteknolo ...
Skilleby Trädgård HB
Org.nr: 969683-8995
Bolaget skall bedriva odling, förädling och försäljning av ekologiska'biodynamiska grönsaker och plantor. Undervisning, handledning, forskning och trädgårdsservice är en del av bolagets verksamhet samt övriga jordbruks- ...