Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Huddinge

Adelit IT HB
Org.nr: 969759-9794
Städmaterial, påsar till dammsugare, partihandel, städutrustning, borstar, rengöringsmedel, trasor. Städning av butiker, fabriker, kontor (kontorsstädning) och verkstäder. Städning i samband med fastighetsservice på up ...
Ann-Christine Björnberg Läkarpraktik AB
Org.nr: 556501-8032
Bolaget skall bedriva sjukvård, undervisning, konsultationer och handledning inom psykiatri och psykologi, köpa och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Dilmed HB
Org.nr: 969709-1677
Konsultaion inom medicinsk byggnation, databas, kvalitets kontroll. Försäljning av medicinsk utrustning, ventilationsfilter inom byggnadsektorn samt undervisning i samtliga ämnen.
Henrik Norberg Produktion AB
Org.nr: 556759-1655
Bolaget skall bedriva verksamhet inom kommunikation, publicistisk verksamhet, projektledning av kommunikationsprojekt. Även undervisning och handel med värdepapper kommer att ske.
IPInService AB
Org.nr: 559017-8819
Aktiebolaget ska erbjuda rådgivning inom det immaterialrättsliga området, speciellt strategisk rådgivning och tjänster inom företags- och organisationsutveckling, undervisning och utbildning, rådgivning kring immateriell ...
JOWON AB
Org.nr: 556374-1023
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, maskinteknisk konsultation och undervisning i anslutning därtill, kameral verksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Korkskruv Mediabilder AB
Org.nr: 556899-5962
Aktiebolaget ska bedriva produktion och försäljning av texter, illustrationer, diverse bildlösningar för media samt serier. Företaget ska även sälja tjänster i form av föreläsningar, undervisning inom bildberättande, vid ...
Medendo AB
Org.nr: 559003-9474
Bolagets verksamhetsområde inbegriper medicinsk utbildning och undervisning, utförande-konsultverksamhet, uppfinning och innovation, utveckling samt liknande verksamhet som hör därtill.
Mikael Rydén Konsultfirma AB
Org.nr: 556950-0340
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård inkluderande t.ex läkararbete, undervisning'vidareutbildning, utvärderingar för akademiska institutioner och läkemedelsindustri samt därmed förenlig verksamh ...
MIMR Nordic AB
Org.nr: 556946-3267
Bolaget skall utföra management-, analys- och konsulttjänster inom hotell-, konferens-, restaurang- och annan turismverksamhet. Bolagets verksamhet kan även innefatta psykologiska bedömningar och behandlingar, författand ...
Neuroportalen Anna Hedström AB
Org.nr: 556825-4998
Aktiebolaget ska bedriva medicinskverksameht, forskning, undervisning och informationsspridning inklusive webrelaterade tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.
Raindance Netsolutions HB
Org.nr: 969655-6340
Konsultverksamhet inom databranschen såsom tillverkning av hemsidor med tillhörande programmering, Intra'Internetlösningar på konsultbasis, hårdvaruinstallationer samt undervisning.
Underhållnings Orkestern Late Stars HB
Org.nr: 969747-8320
Underhållning genom offentliga och privata orkesterframträdanden. Musikalisk studioverksamhet och undervisning. Uthyrning av musikutrustning och liknande verksamhet.
VM Konsult KB
Org.nr: 969771-6992
Företaget ska bedriva konsultveksamhet för privatpersoner inom immigrations- och integrationsfrågor, bedriva praktisk rådgivning och behjälplig vid ansökningar till myndigheter, skolor, förskolor, undervisning och dyl, ö ...