Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Hovås

AB MALREADY
Org.nr: 556984-5976
Aktiebolagets verksamhet är medicinsk, medicin-teknisk och militär-medicinsk forskning, utveckling, undervisning och utbildning, därmed förenliga verksamheter och vissa konstnärliga uppdrag.
Angiokonsult HB
Org.nr: 916513-6715
Konsultverksamhet inom det medicinska området. Sjukvårdande verksamhet. Forskningsverksamhet inom hjärt- och kärlsjukdomarnas området (utveckling, undervisning, föredrag samt fotografisk dokumentation).
ANNIKA OCH ULF EKLUND HB
Org.nr: 916841-0885
KONSULT INOM MEDICIN OCH EKONOMI AVSEENDE UNDERVISNING, RÅDGIVNING SAMT RESETEKNISK VERKSAMHET
BJÖRKMED HB
Org.nr: 916849-2370
Bolaget skall bedriva konsult,undervisning, utbildning och läkaruppgifter inom sjukvården samt köp och försäljning av värdepapper.
Elokvent AB
Org.nr: 556255-0011
Bolaget skall bedriva undervisning och konsultation i tal- och röstvård, författarskap och konsultationer inom managementsområdet, inköp- och försäljning av värdepapper, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksam ...
KBT Väst Psykolog AB
Org.nr: 559025-1509
Psykolog och psykoterapi tjänster, handledning och undervisning inom hälsa och sjukvård.
Knota AB
Org.nr: 556333-7251
Bolaget skall bedriva läkarvård, undervisning, forskning och kapitalförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Marlon Productions AB
Org.nr: 556196-8131
Bolaget skall bedriva undervisning och strategisk utveckling av företags personal och ledning med inriktning på individens och organisationens kommunikation, organisationsutveckling och medarbetarperformance samt bedriva ...
MEDLYS HB
Org.nr: 969609-7402
Medicinsk forskning, utveckling, konsultation och undervisning. Projektering, konsultation, utveckling av golfbanor samt tillhörande verksamhet.
TEXOMED HB
Org.nr: 916843-4539
UNDERVISNING OCH RÅDGIVNING INOM KONSTHANTVERK, TEXTILIER, ENGELSKA OCH MEDICINSKA ÄMNEN SAMT FÖRSÄLJNING AV UNDERVISNINGSMATERIAL INOM LITTERATUR, TYG, KONSTHANTVERK OCH MEDICINSK MATERIAL
Ågrenska AB (svb)
Org.nr: 556436-2217
Bolaget skall bedriva verksamhet för barn, unga vuxna och vuxna med funktionshinder i ett livsperspektiv och deras familjer, närstående samt professionella genom att tillhandahålla vård, boendemöjligheter, träning, utbil ...