Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Höllviken

AB Riberssjö
Org.nr: 556701-8816
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av fastigheter, konsulttjänster inom fastighetsområdet, handel med värdepapper, förlagsverksamhet, undervisning i kreativt skrivande, manus- granskning, utbildning inom hu ...
CARE.OM HB
Org.nr: 969765-8392
Bolaget skall bedriva kosmetisk vård, somatiska behandlingar, konsultation, rådgivning, bedömningar, kurser och föreläsningar, undervisning, handledning och därmed förenlig verksamhet.
Castle Medical AB
Org.nr: 556544-2380
Bolaget skall bedriva eller utföra hälso- eller sjukvårdstjänster, konsultverksamhet avseende utbildning och undervisning, forsknings- och utvecklingsverksamhet, agentur för hälso- och sjukvårdsartiklar ävensom idka därm ...
Cleréus Event & Marketing AB
Org.nr: 556975-5720
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring samt försäljning och undervisning av marknadsförda produkter och tjänster samt eventkoordination samt i samtliga därmed förekommande fall förenlig verksamhet.
Co-ordi HB
Org.nr: 916550-8681
konsultation, föreläsningar och undervisning främst inom området fysisk aktivitet, idrott och hälsa.
Idégalleriet P.B. HB
Org.nr: 969690-3708
Framtagen av pedagogisk litteratur, undervisning, försäljning av kurser, material.
Läkargruppen Näset AB
Org.nr: 556569-7595
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva och' eller utföra hälso- och sjukvårdstjänster, konsultverksamhet avseende utbildning och undervisning, forskning och utvecklingsarbete agenturverksamhet för hälso- och sj ...
Medi C.D AB
Org.nr: 556549-1072
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvårdstjänster, konsult- verksamhet avseende utbildning och undervisning, forskning- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård samt agentur för hälso- och sjukvårdsartiklar, handel ...
Medi Prim AB
Org.nr: 556305-4104
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvårdstjänster, konsult- verksamhet avseende utbildning och undervisning, forsknings- och utvecklingsarbete, agentur för hälso- och sjukvårdsartiklar, handel med konst, antikviteter sa ...
Stark PT-verkstad AB
Org.nr: 556945-7707
Aktiebolaget ska bedriva utbildning, undervisning och coachning inom träning, kost och hälsa, samt därmed förenlig verksamhet.
Stupel multimedia & music production AB
Org.nr: 556769-0291
Bolagets verksamhet ska vara att arrangera konserter, opera- föreställningar, skapa filmmusik, seriös musik, musik till dataspel, undervisning samt därmed förenlig verksamhet.