Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Hjärup

ACKEA HB
Org.nr: 916767-6247
Undervisning och konsultverksamhet i handikappfrågor, läromedelsproduktion. Teknisk produktutveckling inom byggelementindustrin.
Giran AB
Org.nr: 556270-9120
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom sjukvård, idka undervisning, fotodokumentering, forskning inom sjukvård och media, utveckla och försälja sjukvårdsartiklar, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka där ...
Psykolog Gardar Viborg AB
Org.nr: 556904-7177
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kognitiv psykoterapi med undervisning, handledning och konsultation för företag och privata personer samt hälso- och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Parterapiinstitutet AB
Org.nr: 556968-1249
Bolaget skall bedriva psykoterapi, parterapi, familjeterapi och undervisning, handledning, föreläsningar, konsultationer inom psykoterapi, salutogenes samt hälsa och därmed förenlig verksamhet.