Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Hässelby

Amapola HB
Org.nr: 969630-4287
Konsultverksamhet inom byggbranschen, samt inom undervisning och pedagogik.
ATTGENO AB
Org.nr: 556692-7751
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel, kemiska ämnen och elektronisk apparatur, bedriva konsulttjänster och undervisning inom medicinområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Carl Rössner AB
Org.nr: 556861-7236
Bolaget ska bedriva arkitektverksamhet och undervisning inom arkitektur och design, köpa och sälja arkitekt- och projektled- ningstjänster, lös och fast inredning samt byggmaterial, upphandla hantverkstjänster och byggen ...
Coleopter IT & Science HB
Org.nr: 969677-1824
KOnsultverksamhet inom naturvetenskap, programmering och IT, såsom utveckling och försäljning av nätplatser (webdesign"), försäljning av program och litteratur, annonsplatsförsäljning, upprättande av kunskapsbaserade nät ...
CreativeAir AB
Org.nr: 556980-0385
- Handel av produkter och tillbehör för sminkning med luftpistol - Utbildning av maskörer - Undervisning om användning av luftpistolen - Konsultverksamhet inom denna bransch - Föreläsningar inom sminkning,mm - Sminknings ...
Hälsofyren AB
Org.nr: 556828-3500
Bolaget ska bedriva 'fysioterapisjukgymnastisk behandling, rehabilitering, friskvård, förebyggande åtgärder och ergonomi. Förutom behandling, även undervisning, utbildning, konsultationer, instruktioner och gruppverksamh ...
Kyrkhamns Fältskola EF
Org.nr: 769612-6536
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arbeta i kooperativ anda och verka för alla medlemmars aktiva engagemang och delaktighet. Föreningen skall vidare bedriva undervisning oc ...
Remcat AB
Org.nr: 556105-7232
Bolaget skall bedriva analysverksamhet, utvecklings- och forskningsarbete, konsultativ verksamhet och undervisning inom ämnesområdet medicin, bedriva sjukvård, publicistisk verksamhet bedriva handel med värdepapper ävens ...
Upbeat AB
Org.nr: 556620-1330
Bolaget skall idka dirigering, skriftställning samt komponering, arrangering, undervisning och utövande av musik samt annan artistisk verksamhet.