Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Gävle

Bengtsson Juridik AB
Org.nr: 556935-7113
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att åt företagare, organisationer och privatpersoner bedriva undervisning, konsultationer och artikelförfattande avseende juridik och ekonomi, förvaltning av värdepapper och f ...
Cotech HB
Org.nr: 969719-6344
Konstnärlig verksamhet. Konsultverksamhet inom pedagogik och konstvetenskap. Genomförande av kurser och seminarier inom humanitär vetenskap. Konsultverksamhet inom livsmedelbranschen. Undervisning. Tillverkning av livsme ...
East Medical & Co AB
Org.nr: 556738-7617
Bolaget skall bedriva medicinsk undersökning, behandling, undervisning och medicinsk konsultverksamhet samt utfärdande av läkarintyg och rehabilitering. Konsult och undervisning inom idrott. Förvaltning av värdepapper oc ...
Frimeda HB
Org.nr: 916585-3897
Hälsoundersökningar, förebyggande hälsovård, idrottsskade- och dataverksamhet samt undervisning
Gävle Ljudproduktion AB
Org.nr: 556772-9719
Aktiebolagets ska ha verksamhet inom inspelning, redigering och mixning av musik, talböcker och radioprogram. Installation av ljudsystem. Ljudkonsultation inom konsert och teater. Undervisning i ljud-och radioteknik och ...
Gävle Medicinkonsult HB
Org.nr: 916586-0652
Hemläkar- och återbesök, undervisning inom branschen samt medicinsk vidareutveckling inom infektionsspecialiten.
KBet Bodinger Intertrade
Org.nr: 916440-2076
UndervisningRådgivning, konsultverksamhet avseende logistik och fastigheter.
Kultureliten Gävle AB
Org.nr: 556682-5187
Bolaget ska utföra konsultationer, undervisning och produktion inom musik- och evenemangsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Kunskaparna HB
Org.nr: 916951-1764
Konsultverksamhet inom personalutbildning, undervisning och tandvård. Handel med fast och lös egendom samt värdepapper.
Mattestöd XL EF
Org.nr: 769626-0319
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda medlemmarna arbete genom att bedriva läxhjälp, undervisning, kompetensutveckling inom det matematiska ämnesområdet, beräkningsstöd ...
Ortholm AB
Org.nr: 556945-4969
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkaruppdrag inom ortopedi, läkaruppdrag i högalpin miljö, sjukgymnastik, aktieförvaltning, fastighetsförvaltning, föredragshållning, undervisning i medicin samt därmed fö ...
ProLina AB
Org.nr: 556725-0468
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och sälja undervisning, information och hjälpmedel för att bedriva egenvård inom hem och arbetsplats, samt inom hälsoområdet.
Tamb Trade HB
Org.nr: 916408-2704
Konsult, undervisning och utveckling för vidareutbildning av kontors- och serviceanställda inom ekonomi, service, kommunikation och språk m m.
Test No 7 AB
Org.nr: 556527-4882
Bolaget ska bedriva verksamhet inom dataanimation, undervisning inom media, samt därmed förenlig verksamhet.