Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Frösön

CANTERINO HB
Org.nr: 916590-4542
Undervisning, dirigering samt konsultverksamhet inom instrumental- och vokalmusik. Röst- och talvård.
ESOX Med & Erg Handelsbolag
Org.nr: 916520-6278
Medicinsk rådgivning, undervisning och utveckling, hälso- och sjukvård, ergonomisk rådgivning och undervisning samt kartläggning av arbetsmiljöer, sjukgymnastisk behandling.
Hagströms Musikskola AB
Org.nr: 556991-1067
Undervisning av musikinstrument, sång och musikevent
JnB Medics AB
Org.nr: 556870-8183
Föremålet för bolagets verksamhet är medicinsk och kirurgisk konsultverksamhet, undervisning och utbildning, produktion av läromedel, innovation och teknisk utveckling av medicinsk utrustning, konsult och utvecklingsarbe ...
Lindgren i Toner AB
Org.nr: 556272-9789
Bolaget skall bedriva undervisning, konsult och förlagsverksamhet, inom musikområdet samt framställa och uppföra musik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MOA-Modelling and Environmental Analysis HB
Org.nr: 969727-8456
Konsultverksamhet med konflikt- och konsekvensanalyser av komplexa ämnesöverskridande problem, främst miljörelaterade. Analysmetoden består bl.a. av insamling av information (teoretiskt och praktisk i fält), system- och ...