Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Falun

Alma Medica HB
Org.nr: 969704-6135
Allmänmedicinsk och psykoterapeutisk behandling med psykosomatisk och psykosocial inriktning. Socialmedicinsk konsultationsverksamhet. Handledning till individer, grupper och institutioner. Föreläsningar, undervisning oc ...
DalaOrtopedi AB
Org.nr: 556884-6173
Bolaget skall bedriva medicinsk diagnostik och behandling samt undervisning och forskning inom ortopedi och allmänmedicin i både öppen- och slutenvård, invaliditetsbedömning samt utfärdande av intyg, evenemang- och tävli ...
Gabrelia AB
Org.nr: 559016-8786
Aktiebolaget skall bedriva utredningar, diagnostik och behandling inom sjukvården samt undervisning inom tandvården. Bolaget skall även göra invaliditetsbedömningar och utfärda intyg om dessa.
Hauora AB
Org.nr: 556893-1694
Bolaget skall bedriva utredning, behandling, rådgivning, undervisning och forskning inom ortopedi, allmänmedicin och dietetik, samt utföra invaliditetsbedömning, bedriva sjukvård på skidanläggningar, idrottstävlingar och ...
LF Medicinsk Service HB
Org.nr: 916941-0801
Hälsokontroller, medicinsk undervisning samt datakonsult för hälso- och sjukvård.
Miraculix Medical AB
Org.nr: 556887-5552
Aktiebolaget ska bedriva medicinsk behandling samt undervisning och forskning inom ortopedi och allmänmedicin i både öppen och sluten vård Invaliditetsbedömning samt utfärdande av intyg Evenemangs- och tävlingsjukvård Fö ...
Molander Ortopedkonsult AB
Org.nr: 556244-8810
Bolaget skall bedriva allmänpraktik, hälsovård, undervisning och utvecklingsarbete inom ortopedisk kirurgi, bedriva musikalisk och grafisk design och produktion, samt utföra konsultuppdrag inom musik, grafik, koreografi ...
Motivum Medical AB
Org.nr: 556881-7174
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet främst inom medicinskrelaterade områden, medicinska bedömningar, granskning av undervisande enheter och i tillämpliga fall undervisning, handel med värdepapper samt därmed fören ...
Naturforum i Garpenberg AB
Org.nr: 556522-1016
Bolaget skall bedriva undervisning och information om natur, naturvård och naturresursernas utnyttjande samt även ordna utbildning inom miljövårdsområdet. Utlandsresor anordnas i samband med vissa utbildningar ävensom id ...
Röstkonsult Handelsbolag
Org.nr: 916583-6033
Konsultverksamhet inom röst, tal och språk rådgivning, undervisning och terapi inom dessa områden samt konstnärlig verksamhet.
Ulf Hammarsten AB
Org.nr: 556261-0690
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom resebranschen och i huvudsak arrangera och producera specialresor, konferensresor och övriga gruppresor över hela världen. Bolaget skall också inom verksamhetsområdet " ...
Åsa Harald Production AB
Org.nr: 556959-5902
Bolagets verksamhet omfattar musikframträdanden, undervisning, samt aktiehandel.