Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Eskilstuna

Borsökna Läkartjänst AB
Org.nr: 556386-7729
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet, sjuk- och hälsovård, undervisning, köp och försäljning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Cicero Pedagogisk Kommunikation HB
Org.nr: 916516-9922
Undervisning i teater, video och tal. Uthyrning och försäljning av audio och videoutrustning. Konsultativ verksamhet
Dizzy Duck Productions AB
Org.nr: 556927-7329
Uthyrning, installation, försäljning & service av teknikutrustning för konsert, konferens, teater, undervisning och liknande verksamheter. Uthyrning av personal: ljudtekniker, ljustekniker, backlinetekniker, fotograf, ko ...
Ornatus Talkonsult AB
Org.nr: 556543-9287
Bolaget skall bedriva undervisning i teater, video och tal samt därmed förenliga konsultationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ProGro AB
Org.nr: 556626-4767
Bolaget skall sälja växthus, växthusteknik, värmepannor samt odlingsprodukter till såväl användare inom växthusnäringen som privatpersoner, sälja uppvärmningsutrustning och ventilationsutrustning samt sälja konsultation ...
Radbangla AB
Org.nr: 556974-2967
Tjänster inom vård & omsorg. Teleradiologi. Digital imaging. Utbildning och undervisning. Företagshälsovård. Försäljning av medicinsk utrustning.
Team in Action AB
Org.nr: 556380-0936
Bolaget skall bedriva undervisning inom området personal- och organisationsutveckling, arbetsmiljöutbildning och framställning av kursmaterial, organisationsutveckling och personalutveckling, förvalta och sälja värdepapp ...
Ulun HB
Org.nr: 916516-3016
Dataprogram för undervisning