Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Eksjö

Audiamus HB
Org.nr: 969668-6451
Bolaget skall bedriva sjukvård, terapi, undervisning, handledning, översättning, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
BoboDoc AB
Org.nr: 556938-0180
Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av legitimerade läkare, konsultverksamhet, undervisning, forskning inom sjukvård, handel med värdepapper, fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Broarps glas och form KB
Org.nr: 969706-2595
Design, produktion och försäljning av glas och andra konstprodukter samt utbildning och undervisning i konstnärliga ämnen.
Eksjö Unikonsult Handelsbolag
Org.nr: 916703-3472
Hälso- och sjukvård, undervisning, fortbildning, vetenskaplig forskning, konsultverksamhet samt försäljning och uthyrning inom hälso-, sjukvårds-, sport- och fritidsområdet.
Grafström Media Bengt Grafström HB
Org.nr: 916763-3818
Praktisk och konsultativ verksamhet inom media samt undervisning.
Hjärteblodet AB
Org.nr: 556426-1427
Bolagets verksamhet är att läkare med specialkompetens eller legitimerad sjuksköterska skall samverka för att bedriva hälso- och sjukvård jämte undervisning, fortbildning, vetenskaplig forskning, konsultverksamhet egendo ...
Ingesons Textmakeri HB
Org.nr: 969768-7318
Företaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på produktion och bearbetning av texter. Exempel på tjänster som företaget erbjuder är: - korrekturläsningar - översättningar - textbygge - talskrivande - kurser i s ...
M&M Orthopedic Consult AB
Org.nr: 556970-1922
Bolaget skall genomföra läkaruppdrag omfattande medicinsk bedömning, rådgivning och behandling. Bolaget skall också driva medicinsk utbildning och undervisning. Därtill skall bolaget även äga och förvalta värdepapper, fa ...
Roger Gunnarsson HB
Org.nr: 969725-0729
Hälso- och sjukvård jämte undervisning, forskning, informations- och konsultationsverksamhet samt framställning av 'produkter tjänster inom hälso- och sjukvård, försäljning och uthyrning inom dessa och angränsande område ...
SS Medica AB
Org.nr: 556946-7615
Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av legitimerade läkare, legitimerade sjuksköterskor, konsultverksamhet, undervisning, forskning inom sjukvården, handel av värdepapper, fast egendom och därmed förening verk ...
Wattar Medical AB
Org.nr: 556983-3246
Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av legitimerade läkare, konsultverksamhet, undervisning, forskning inom vården, handel av värdepapper, fast egendom och därmed förenig verksamhet.