Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Djursholm

Arbete & Samtal i Sverige AB
Org.nr: 556825-7066
Bolaget ska bedriva coaching enligt internationella normer, undervisning och mentoring både mot privatpersoner och företag. Marknadsföring, försäljning av varor och tjänster inom coaching och undervisning. Hantering av f ...
Assisted Reproduction Stockholm AB
Org.nr: 556917-0557
Sjuk- och hälsovård. Medicinsk forskning, utveckling och undervisning. Konsultverksamhet inom medicin särskilt reproduktionsmedicin. Handel med värdepapper.
Barck Läkarpraktik AB
Org.nr: 556826-9251
Företaget ska bedriva sjukvård, medicinsk undervisning och forskning samt därmed förenlig verksamhet. Det skall också bedriva kapitalförvaltning inklusive äga fast och lös egendom.
BLITZ Code HB
Org.nr: 969607-6331
Sjukgymnastik och konsultuppdrag inom sjukgymnastik. Undervisning och försäljning inom sjukgymnastik, friskvård och motion samt undervisning inom ledarskap. Handel med konsumentprodukter inom hälso- och sjukvård samt kon ...
Doktor Edwall AB
Org.nr: 556820-9570
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och företagsutveckling, undervisning, utbildning och praktik inom i första hand medicin, odontologi och friskvård samt konsulttjänster och därmed förenlig verksamhet, även styrelseup ...
Entworld AB
Org.nr: 556622-9547
Bolaget skall bedriva läkarkonsultationer, försäljning och tillverkning av medicinsk utrustning och instrument, import och export av medicinsk utrustning samt instrument, försälja, importera och exportera konst främst ta ...
evaudden AB
Org.nr: 559026-3868
Aktiebolaget ska bedriva nationalekonomisk och statistisk analys med rapportskrivande, anordnande av konferenser och seminarier med föreläsningar och moderering, utforma utbildningspaket och bedriva undervisning inom det ...
Hamarzone AB
Org.nr: 556325-8853
Bolaget skall bedriva konsulterande medicinsk verksamhet, medicinsk undervisning ävensom försäljning av medicinska produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Lapensa AB
Org.nr: 556534-8454
Bolaget skall bedriva handel med fast egendom och värdepapper, fordon maskiner för matreialbehandling och tillverkning, möbler, elektronikprodukter för informationsbehandling, övervakning, undervisning samt för återgivni ...
MedHill AB
Org.nr: 556746-7823
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva läkarpraktik, biomedicinsk konsultation, presentation, undervisning, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
MÖLLER TERRALING AB
Org.nr: 556272-4053
Bolaget skall bedriva ingenjörs- och konsultverksamhet med byggledning inom grundläggnings- och byggnadsteknikområdet, undervisning och översättning samt övrig konsultverksamhet inom språkområdet, samt handel, förvärv oc ...
Synforum Nordiska AB
Org.nr: 556470-6181
Bolaget skall på inhemska och internationella marknader utföra medicinska och kirurgiska behandlingar samt förmedla medicinsk konsultativ verksamhet inkluderande forskning, undervisning och utveckling. Bolaget skall däru ...
Vision B Jerneld AB
Org.nr: 556218-8853
Bolaget skall bedriva forskning inom diabetesögonsjukvård och navaloftalmologi samt bedriva ögonsjukvård och ögonmedicinsk undervisning. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel och förvaltning av konst ...
Ymba International AB
Org.nr: 556826-7701
Föremålet för bolagets verksamhet är juridiska tjänster, konsultverksamhet inom företagande, ägande och förvaltning av fast och lös egendom, skapande och framförande av konstnärliga och litterära alster, handel med konsu ...