Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Borlänge

Adventum Specialpedagogik AB
Org.nr: 556387-6753
Bolaget skall bedriva specialpedagogisk individinriktad undervisning på grundskolenivå samt därmed förenlig verksamhet.
Bridan Redovisning HB
Org.nr: 969619-7426
Konsultverksamhet inom ekonomisk redovisning, utföra bokföring, bokslut och övriga redovisningsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet och undervisning inom ekonomi. Bolaget skall även utföra ritningsuppdrag och bokförme ...
Britt-Marie Nyhäll & Ramon Wåhlin HB
Org.nr: 969675-0919
Medicinsk information och undervisning. Semiotisk kunskapsservice.
Dala Rail&Snow AB
Org.nr: 556858-2026
Bolaget skall bedriva järnvägskonsultation, import och handel med båtar och reservdelar i anslutning härtill, snötillverkning, reparation och försäljning av pistmaskiner, snöskotrar och 4-hjulingar, undervisning inom han ...
Dalom Partners AB
Org.nr: 556805-1162
Bolaget ska bedriva praktiserande läkare, bedriva undervisning, nätverksmarknadsföring. Bedriva kiropraktik och friskvård, försäljning av hälsokost och därmed annan förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös ...
EKTA Teknik HB
Org.nr: 969736-2912
Teknisk uteveckling, konsultverksamhet och undervisning inom reglerteknik
Fastighets AB Tenoren i Borlänge
Org.nr: 556636-8873
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip i Bor ...
LVD Konsult AB
Org.nr: 556806-6988
Bolaget ska ägna sig åt konsultverksamhet inom dataprogrammering och statistik samt undervisning inom nämnda områden. Import och handel med kläder samt därmed förenlig verksamhet.
Synermedic AB
Org.nr: 556386-4015
Bolaget skall erbjuda tjänster inom hälso- och sjukvård, såväl rent konsultativa tjänster som undervisning inom detta område, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom om bolagets ekonomiska ställning medge ...