Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Bjärred

AB Teckenspråkstolkarna Syd
Org.nr: 556956-7810
Aktiebolaget ska bedriva teckenspråkstolkning och undervisning av teckenspråk, gjutning och gipsavtryck samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Advance Nordic Rep AB
Org.nr: 556989-7621
Konsult tjänster för försäljning, markandsföring och affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Yoga undervisning, utbildning och resor och därmed förenlig verksamhet. Handel med aktier, fonder och onoterade papper ...
BJÄRREDS LÄKARKONSULT HANDELSBOLAG
Org.nr: 916550-4433
LÄKAREPRAKTIK OCH KONSULTVERKSAMHET INOM SJUKVÅRDEN SAMT FRAMSTÄLLNING AV AUDIOVISUELLT UNDERVISNINGSMATERIAL FÖR MEDICINSK UNDERVISNING.
Boab Horses AB
Org.nr: 556962-0734
Aktiebolaget ska bedriva'köp och försäljning av sporthästar, samt förmedling och undervisning av ryttare.
Dr Ponnert AB
Org.nr: 556225-8532
Bolaget ska bedriva undervisning inom naturvetenskapliga ämnen, handel med värdepapper och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Konsult Herman Holm AB
Org.nr: 556951-0893
Bolaget skall bedriva konsultinsatser rörande psykiatri inom både landsting, primärkommun samt privat psykisk vård. Undervisning, handledning och föreläsning. Författande av undervisningsmaterial, böcker och tidskrifter. ...
Schoko HB
Org.nr: 969665-2495
Sjukvård, undervisning, kapitalförvaltning.
Semedic AB
Org.nr: 556600-7497
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, organisations- och ledarskapsfrågor, utbildning, undervisning, informationsteknologi inom hälso- och sjukvårdssektorn. samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Settle it AB
Org.nr: 559000-2654
Aktiebolaget ska tillhandahålla alternativ tvistelösning, undervisning och annan föreläsningsverksamhet samt äga och förvalta fastigheter, värdepapper och annan lös egendom.
Sundutsikt AB
Org.nr: 556917-0425
Bolaget skall bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvårdssektorn avseende ögonsjukvård, personaluthyrning, organisations- och ledarskapsfrågor, utbildning och undervisning, äga och förvalta fast och lös egendom, aktier ...
WERNER M-KONSULT HB
Org.nr: 916765-2826
Handel med sjukvårdsartiklar, undervisnings-, utbildnings-, informations- och fotomaterial samt undervisning, utbildning information och konsultverksamhet inom området för sjukvård. Därtill uthyrning av personal för kons ...