Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Billdal

Amhoj International AB
Org.nr: 556690-1053
Bolaget ska bedriva handel och tillverkning av fritidskläder, sportprodukter, segel och tillbehör till dessa. Undervisning samt föredrag i företagsledning, reklam och'sportidrottsaktiviteter. Förmedla resetjänster samt d ...
Cardiac Service HB
Org.nr: 916555-2879
MEDICINSK FORSKNING, UNDERVISNING OCH PRIVAT PRAKTIK
Complete Media CNT Holding AB
Org.nr: 556661-5489
Bolaget skall bedriva produktion av ljudprogram, videoprogram, 3D-animationer och bilder för undervisning, information samt produktion, försäljning av multimediaprodukter, äga och förvalta fast och lös egendom, idka värd ...
GeoForce AB
Org.nr: 556778-3518
Bolaget skall bedriva konsultation, rådgivning och undervisning inom geoteknikområdet, bedriva konstnärlig verksamhet, design och prototyptillverkning av inredning samt därmed förenlig verksamhet.
Lannfelt Psykoterapi & Utbildning AB
Org.nr: 556509-1211
Bolaget skall bedriva hälsovård och psykoterapi samt undervisning i anslutning härtill, riktad mot institutioner, organisationer och enskilda ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SL-Lingua KB
Org.nr: 969627-7384
Översättning, undervisning och utbildning i språk samt författarverksamhet.
SOMATEX HB
Org.nr: 916840-7147
MEDICINSK KONSULTVERKSAMHET OCH UNDERVISNING SAMT KONSTNÄRLIG VERKSAMHET MED TEXTIL INRIKTNING OCH UNDERVISNING.
Trovo Konsult HB
Org.nr: 916564-4114
KONSULTATIV VERKAMHET INOM FASTIGHETSFÖRVALTNING OCH UNDERVISNING, LOKAL- OCH FASTIGHETSFÖRMEDLING SAMT FÖRVALTNING AV FASTIGHETER OCH VÄRDEPAPPER