Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Årsta

Akaza AB
Org.nr: 556765-0295
Bolaget bedriva utveckling av tekniska system, så som framtagning av mjukvara, hårdvara och hjälpsystem samt idka därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen sker i konsultform eller som intern utveckling. Utöver utveckling ...
Bee Pat Musik & Mediaproduktion AB
Org.nr: 556865-2738
Aktiebolaget ska bedriva produktion av film, video och tv-program för sociala medier samt musikproduktion, undervisning och artisteri.
Ekonomiska föreningen Afro Dance Space Stockholm
Org.nr: 769627-8626
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att främja undervisning i dans och arrangera dans och musikevenemang.
Hans Gefors Musik AB
Org.nr: 556395-3008
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom musikbranschen, kompositör- och författarskap, musikförlag, royalty, undervisning inom musik, grammofon- och videoproduktion, konsertverksamhet ävensom idka därmed förenlig ...
HelgessonGonzaga Arkitekter AB
Org.nr: 556992-1975
Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla tjänster inom arkitektur samt idka därmed förenlig verksamhet. Tillhandahålla tjänster inom konst och undervisning samt idka därmed förenlig verksamhet. Äga och förval ...
Performing Pictures AB
Org.nr: 556853-4118
Aktiebolagets verksamhet ska vara produktion av media. Konstnärlig verksamhet, video- och mediaproduktion, mjuk- och hårdvaruutveckling, projektledning, utställningsproduktion, undervisning samt forskning.