Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Älvsjö

Ana Bendito Barnhälsa AB
Org.nr: 556825-5276
Undervisning och handledning i barnmedicin, specialistläkarverksamhet inom öppenvård, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Clebo Consulting AB
Org.nr: 556986-9992
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet och undervisning inom socialt arbete och psykologi samt därmed förenlig verksamhet.
GUSTIBUS AB
Org.nr: 556312-8981
Bolaget skall bedriva juridisk konsultation, undervisning, ekonomisk förvaltning, rådgivning, bokföring, deklarationer och därmed förenlig verksamhet.
Gut and Soul HB
Org.nr: 969689-5763
Utbildning och undervisning. Psykoterapi, endoskopi. Medicinsk och psykologisk konsultation.
Interact Consensusverkstad AB
Org.nr: 556619-5532
Bolaget skall bedriva utbildning'undervisning, handledning, managementsupport inom privat och offentlig utbildning och socialtjänst, familjehemsvård, förvaltning av aktier, värde- papper och fastigheter samt därmed fören ...
J.S. Alfa AB
Org.nr: 556273-0670
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området medicin i synnerhet lungmedicin, allergologi och luftvägarnas farmakologi och fysiologi samt vetenskapligt arbete avseende forskningsuppgifter inom ovanstående ämnesom ...
Killasli Medical AB
Org.nr: 556892-0960
Läkarkonsultation. Sjukvård. Konsultation inom sjukvård. Undervisning. Forskning. Läkemedelsutveckling. Handel med fast och lös egendom(instrument, maskiner, läkemedel, vårdmaterial). Investering och kapitalplacering. Sj ...
Medek Ulf Bergerheim HB
Org.nr: 916628-8416
LÄKARPRAKTIK, MEDICINSK KONSULTATION, UNDERVISNING OCH FORSKNING INOM UROLOGIOCH MOLEKYLÄRBIOLOGI SAMT EKONOMISK- OCH DATARÅDGIVNING INOM MEDICIN
Modellfransar Sverige AB
Org.nr: 556874-4105
Aktiebolaget ska bedriva undervisning inom ögonfransförlängning samt återförsäljning av produkter som används inom skönhets- branschen.
Narkosdoktorn STHLM AB
Org.nr: 556882-8981
Föremålet för verksamheten är Anestesilläkarverksamhet och därmed förenlig verksamhet, prehospitalmedicin (uppdrag inom katastrof- medicin, ambulansmedicin, sjukvårdsflyg) och därmed förenlig verksamhet. Utbildning och u ...
Palmgren & Palmgren Form Språk HB
Org.nr: 969679-4149
Undervisning och konsultverksamhet inom områdena: konst, språk, design, färg och form, trädgård och pedagogik.
POUSETTE MK HB
Org.nr: 916639-1293
KONSULTVERKSAMHET OCH UNDERVISNING INOM MEDICIN OCH SJUKVÅRDSADMINISTRATION
Psykiatri Dialog Nyberg AB
Org.nr: 556809-7447
Psykiatrisk konsultation, undervisning och handledning.
SJÖBLOM MUSIK HB
Org.nr: 916635-9977
ARTISTERI OCH DÄRMED FÖRENLIG UNDERVISNING
Stixy Experience Karlshamn AB
Org.nr: 556560-9699
Bolaget skall bedriva produktion och konsultation av Internettjänster samt undervisning och träning i Yoga samt idka därmed förenlig verksamhet.
Wanda Sikorska AB
Org.nr: 556861-2492
Bolaget skall utföra tjänster inom hälsovård, sjukvård, undervisning på högskolenivå samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Önskeförskolan AB
Org.nr: 559004-0076
Aktiebolaget ska bedriva förskola och undervisning samt därmed förenlig verksamhet.
Örbydoktorn AB
Org.nr: 556776-1845
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkarvård, undervisning, forskning inom äldrevården samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.