Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Åkersberga

Accal AB
Org.nr: 556917-6109
Aktiebolaget ska bedriva pedagogisk konsultverksamhet, skola och undervisning, även handel med värdepapper samt idka härmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Medicinsk-Odontologisk Forskning och Terapi M.O.F.T.
Org.nr: 556233-0547
Bolaget skall driva medicinsk-odontologisk behandling, forskning samt undervisning i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alite Care AB
Org.nr: 556838-6782
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom läkaryrket i sjukvården såväl inom privat som offentlig sektor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva föreläsningar och undervisning.
Ansved Consulting AB
Org.nr: 559024-3449
Bolaget ska ägna sig åt konsultation främst som stödfunktion åt socialsekreterare inom stat, kommun och landsting, handledning, organisations- och ledarskapsutveckling, samt barnmedicinsk konsultationsverksamhet inom öpp ...
Bengt & Ulrika Fundin HB
Org.nr: 969600-2840
Konsultverksamhet inom undervisning, forskning och kontorsgöromål.
Idel Öra HB
Org.nr: 969722-9509
Musikverksamhet, konserter, undervisning och konsultation inom musik. Nedtecknande av biographier.
Langemars konsult AB
Org.nr: 556938-7136
Aktiebolaget ska bedriva läkarvård och öppen sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet och konsulttjänster inom IT och undervisning.
NaturligtVis Barn i Gröndal KB
Org.nr: 969720-9782
Bolaget ska bedriva'skolaförskola, undervisning och djurhållning samt därmed förenlig verksamhet.
Skaparbolaget sb AB
Org.nr: 556912-2293
Bolaget ska bedriva guidning inom natur och stadsmiljö, museiverksamhet, coachning för arbetssökande, unga och barn, informatörsuppdrag inom museiverksamhet, broschyr-, webb- och bokskrivande, layout inom broschyr-, webb ...
STRILBA Projekt AB
Org.nr: 556764-8679
Bolaget skall förvalta fast och lös'egendom bedriva tillverkning och handel, inom följande branscher: data såväl hård- som mjukvara, mekaniska verkstadsindustrin, bilverkstad, biogas och annan gas, kemisk-teknisk, hemele ...
Tradition Moves Sverige AB
Org.nr: 556646-6388
Bolaget skall bedriva undervisning främst inom dans ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Undal AB
Org.nr: 556117-3799
Bolaget skall idka sjukgymnastik verksamhet med rehabilitering och konstruktion av hjälpmedel för sådan verksamhet, tillhandagå allmänheten med läkarkonsultationer, bedriva undervisning i musik, bedriva värdepappers- och ...