Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underkläder i Halmstad

Fash AB
Org.nr: 556879-1080
Bolaget skall bedriva handel, import, export och e-handel av konfektionsvaror, företrädesvis underkläder, samt därmed förenlig verksamhet.