Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underkläder i Billdal

Figur AB
Org.nr: 556614-2625
Bolaget skall bedriva handel med underkläder och bad- och fritidskläder samt därmed förenlig verksamhet.
Saltabad AB
Org.nr: 556236-3142
Bolaget skall bedriva handel med stöldskyddsprodukter, underkläder och bad- och fritidskläder samt därmed förenlig verksamhet.
Victoria Damkonfektion AB
Org.nr: 556408-0868
Bolaget skall bedriva handel med underkläder och bad- och fritidskläder samt därmed förenlig verksamhet.