Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Vendelsö

Alltech Peter Holmert AB
Org.nr: 556987-4364
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, service och underhåll inom bygg- och inredningsbranschen samt renovering av entusiastfordon.
Dont Panic With IT AB
Org.nr: 556954-6087
Drift och underhåll av IT-miljöer.
Favicon webbyrå
Org.nr: 650303-XXXX
Produktion och underhåll av hemsidor.
Fyrljuset AB
Org.nr: 556803-6403
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva administrativ service samt automatisering av administrativa rutiner, funktioner och försäljning, uthyrning, renovering och charter av båtar och tillbehör med tillhörande cateringv ...
Gudö Mark o Asfalt AB
Org.nr: 556592-0260
Bolaget skall vara verksamt inom mark- och anläggningsbranschen och skall syssla med bl a schakter, trädgårdsanläggningar, asfalt, snöröjning och underhåll.
Norrbyatletens Tomtägare Ek. för.
Org.nr: 769620-0612
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för att möjliggöra en framtida anslutning av medlemmarnas fastigheter till kommunens kommunala VA-nät. Föreningen planerar att uppf ...
Rugne AB
Org.nr: 556966-8196
Aktiebolaget ska utföra byggnadsarbeten av bostadshus och andra byggnader. Reparationer och renoveringar av befintliga hus, även reparationer och underhåll av båtar.
Stockholm Discgolf Arena HB
Org.nr: 969705-9138
Uthyrning och försäljning av discgolfprodukter och caféverksamhet. Skötsel och underhåll av grönytor.
Söderort Drift, Styr & Regler AB
Org.nr: 556657-9669
Bolaget ska bedriva drift och underhåll av värme samt ventilationsanläggningar, mindre nyinstallationer på ventilation av värme och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
Tutvikens Bygg underhåll HB
Org.nr: 969723-8062
Bolagets verksamhet ska vara bygg- och fastighetsservice.