Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Vaxholm

Björkskogs Service AB
Org.nr: 556719-3395
Reparation, underhåll av båtar och motorer samt försäljning av tillbehör och reservdelar till dessa. Svetsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Cerro Con AB
Org.nr: 556763-7649
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom bygg- och anläggnings- branschen såsom projektledning, byggledning, ekonomistyrning, planering, besiktning vid nybyggnad och underhåll, samordning av byggledning och besiktning, ...
Edholma Tomtägareförening u.p.a.
Org.nr: 702000-4136
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att åt medlemmarna anskaffa elektrisk kraft samt distribuera denna, ävensom underhålla och sköta distributionsnätet, att förvärva och förvalta inom området belägna och t ...
Edin Marin Handelsbolag
Org.nr: 969718-5990
Utbildning i segling samt uthyrning och underhåll av båtar.
Fastighetsbolaget Olofsson & Karlsson AB
Org.nr: 556215-6223
Bolaget skall bedriva reparation o underhåll av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gategård Konsult AB
Org.nr: 556911-8424
Bolaget skall bedriva förvaltning av bergstäkt, underhåll av jordbruksfastighet, konsultationer inom skydd och säkerhet. Bolaget skall även äga och förvalta såväl fast som lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Larsen Contracting AB
Org.nr: 556454-6256
Bolaget skall bedriva nät och kabel-TV-installation, service och underhåll, inköp och försäljning av varor samt tillhandahålla personal i anslutning därtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lästigen 2 ek. för.
Org.nr: 769619-8311
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en fastighet. Föreningens medlemmar är ägare av fastigheten Sanda Lekarve 1:136 som ska nyttjas för andelsboende. Föreningen ska ha ...
Mind HR AB
Org.nr: 556818-1621
Bolaget ska bedriva utveckling och underhåll av processer och system för HR frågor, konsultverksamhet inom HR samt däremd förenlig verksamhet.
Rindö Re AB
Org.nr: 556772-3415
Bolaget ska bedriva handel, import och export, med nya och begagnade marina föremål, musikinstrument och musiktillbehör. Tillverkning och underhåll inom textil, musik, konst, foto, hantverk och bild. Grafisk formgivning ...
Trädgårds- och Idrottsanläggningsservice i Vaxholm AB
Org.nr: 556456-5256
Bolaget skall bedriva skötsel och underhåll av trädgårds-, idrotts- och friluftsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
U.R.T HB
Org.nr: 969762-2299
Personlig träning samt friskvård och därtill förenlig verksamhet Samt underhåll och reparation av motorfordon.
Vaxholms Värmeservice AB
Org.nr: 556599-6039
Bolaget skall bedriva försäljning av av sport'idrottsartiklar och ledbandsskydd för förebyggande och rehabilitering av skador samt reparation och underhåll av värmecentraler.