Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Vällingby

Advanced Proactivity AB
Org.nr: 556892-4236
Avancerade IT relaterade tjänster. Datasupport till företag. Installationer, underhåll, drift och felsökning av IT-miljön, med specialitet inom nätverk och säkerhet. Ekonomi rådgivning, redovisning, bokföring, skattefråg ...
AFO Entreprenader AB
Org.nr: 556727-5549
Bolaget skall bedriva byggverksamhet såväl nybyggen som renoveringar samt underhåll av fastigheter, främst kommersiella fastigheter samt äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksmahet.
Anvial AB
Org.nr: 556922-6201
Bolaget ska bedriva uthyrning av läkartjänster, utbildning och konsultation inom hälsovård, handel, förvaltning och underhåll av fastigheter, handel med värdepapper, konsultation inom elektroteknik och marknadsföring, sp ...
Bentab IT AB
Org.nr: 556666-5294
Bolaget skall bedriva installation, drift, underhåll och försäljning av IT-utrustning, konsultation vid upphandling av datasystem, konsultation angående säkerhetspolicy inom IT, utveckling av administrativa system samt d ...
Ekonomiska föreningen Muntra Fruarna
Org.nr: 702002-8119
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: 1. förvärva och förvalta tomträtten till tomten nr 2 i kv Muntra Fruarna inom stadsdelen Kälvesta i Stockholms stad samt under- hålla dä ...
Hässelby tomt- och trädgårdsservice AB
Org.nr: 556144-1550
Bolaget skall bedriva skötsel och underhåll av hyreshustomter samt annan härmed förenlig verksamhet.
Malus Sweden AB
Org.nr: 556905-2540
Bolaget skall bedriva återförsäljning, design och konsultverksamhet främst för den offentliga miljön. Exempel på återförsäljning av utrustning är markplattor. Exempel på design är förfrågan från kund på att ta fram en sa ...
Profekt AB
Org.nr: 556212-2514
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av tjänster och material inom underhåll, reparation och nybyggnation på fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
S-T Erics El-Telecomservice AB
Org.nr: 556584-1763
Bolaget skall tillhandahålla service inom området installation, underhåll "el och telenät" samt person och godstransport samt därmed förenlig verksamhet.
SCANDIAMED GRUPP AB
Org.nr: 556815-2556
Bolaget ska bedriva import, export, inköp, försäljning, service och underhåll av medicinteknisk utrustning och healthcare produkter och idka därmed förenlig verksamhet.
Signia Vvs & Drift AB
Org.nr: 556761-5017
Bolaget ska bedriva fastighetsdrift och fastighetsunderhåll, VVS- installationer och underhåll, el- installationer och underhåll, el-, VVS-, och fastighetsunderhåll under jourtid samt nybyggnation och renovering av fasti ...
Solhems Allservice HB
Org.nr: 969754-1838
Bygg och anläggningsarbeten samt allservice. Renovering, underhåll, om-, till- och nybyggnationer. Anläggning av exempelvis trädgårdsgångar, uppfarter, gräsmattor. Allmänna servicearbeten som exempelvis snöskottning, grä ...
Sprinkler TT AB
Org.nr: 556938-2640
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara installation, service och underhåll av sprinklersystem samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva byggnadsrörelse, byggnadskonsultation, bygg-, design- och in ...
Stockholms Trädfällning AB
Org.nr: 556875-3064
Bolagets verksamhet är trädfällning och trädvård i trädgårdar och skogsområden, underhåll av gator och parker, bedriva dykarbeten, elarbeten, byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Swepo Group AB
Org.nr: 556836-8756
Aktiebolaget ska bedriva handel med bevaknings- och säkerhetsprodukter, installation, service och underhåll av säkerhetstekniska system, konsulttjänster inom projektering, upphandling och projektledning av säkerhetssyste ...